Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.coverage.spatial18151 Gran
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:43Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:43Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665234
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet \" Miljø- og samfunnstjenlige tunneller\", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU urført geofysiske målinger i området øst for Langvatnet i Lunner kommune. NGU har tidligere utført tilsvarende målinger i dette området. Hensikten med undersøkelsene i 2001 var uttesting av nye teknikker i forbindelse med forundersøkelsene av tunneller. Årets målinger var delvis en fortsettelse av denne uttestingen, ved at deler av profil 1 ble målt opp igjen med en alternativ elektrodekonfigurasjen (dipol\/dipol). I Tillegg til resistivitet ble også indusert polarisasjon (IP) målt. Profil 1 fra målingene i 2001 var av topografiske grunner noe ugunstig plassert og av den grunn ble et nytt profil målt som går rett over tunneltraseen. Årets målinger har gitt informasjon om resistivitetsforholdene langs tunneltraseen øst for Langvatnet. Flere soner med redusert resistivitet ble påvist, noe som antas å skyldes oppsprekket fjell. 2D resistivitetsmålinger har ved disse målingene og målingene i 2001 vist seg å være meget godt egnet for påvisning av sprekkesoner. Målingene kan også bidra til å karakterisere sprekkesonene. Når det gjelder elektrodekonfihurasjon ser Wenner ut til å være best egnet når en tar hensyn til tidsforbruk og støy. IP-målingene har ikke gitt noen relevant informasjon om sprekkesonene. Før metoden forkastes som tilleggsmetode ved sprekkekartlegging, bør det gjøres flere målinger over andre bergarter og sprekketyper.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.106)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleTunnelprosjektet. Geofysiske målinger Langvatnet - øst, Lunner, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode50261
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal