Show simple item record

dc.contributor.authorSæther, Ola Magne
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:50Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:50Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665239
dc.description.abstractFortrolig til 31.12.2002. Norges geologiske undersøkelse (NGU) mottok 15.juni 2001 en anmodning fra Trondheim Politikammer om å analysere 5 prøver med hensyn på innhold av potensielt miljøgiftige tungmetaller og å få en vurdering av resultatene av analysene. De målte konsentrasjonene ble vurdert opp mot norske kriterier for forurenset jord og vann. Fire av prøvene er blåsesand etter sandblåsing av tre turbinrør. Den femte prøven er drensvann ved utløp. De fire sedimentprøvene er analysert på tungmetallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink. Alle fire prøvene viser en tilsvarende konsentrasjonsfordeling av tungmetaller (dvs. \"fingeravtrykk\"), med en anrikning av tungmetallene arsen, bly, kobber, krom, nikkel og sink i forhold til konsentrasjonsnivåene i natur- lig, uforurenset jord. Gjennomsnittsverdiene for konsentrasjonen av disse seks tungmetallene i de fire prøvene er vesentlig høyere enn normene oppgitt av Statens forurensningstilsyn (SFT).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANN
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleTungmetallinnhold i blåsesand og vann fra tunnell - Svean Kraftstasjon Klæbu
dc.typeReport
dc.description.localcode49775
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal