Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.coverage.spatial18303 Værøy
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:54Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:54Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665242
dc.description.abstractNGU har fått i oppdrag fra Værøy kommune å bistå med utbedring av grunnvannsbrønnene ved Sørlandet vannverk. NGU rapport 98.156 beskriver vannkvalitet og kapasitet, samt forslag til utbedringer. Denne rapporten tar for seg oppfølgingen av de foreslåtte utbedringene samt forslag til utbedringene samt forslag til arealrestiksjoner rundt brønnene på Sørlandet, Breivika og Nordlandet. Sørlandet vannverk har pr. 30. mai 11 brønner i drift (1, 2, 3, 4, 7, 11 13A, 15, 16, 17 og 20) og det er meningen å ta i bruk brønnene 14A og 19. De resterende brønnene har for dårlig kapasitet og7eller kvalitet. Vannkvaliteten i produksjonsbrønnene er generelt god, men litt lav pH. Den samlede brønnkapasiteten er vurdert til å ligge fra 1000-15000 m3\/døgn for henholdsvis tørre og våte perioder. Det gjenstår en del utbedringer i form av nye brønnhus rundt brønnene 1, 2, 3, 4, 7 og 19 samt låser på eksisterende brønnhus. Brønntopper og tetting mellom brønnrør og kumgulv gjenstår også. Nødvendige utbedringer er oppsummert i tabell 2.3. Vannkilden i Breivika består i dag av et bekkeinntak og en borebrønn. Brønnen må bl.a. få brønnhus og brønnrøret forlenges. Begge vannkildene må sikres med gjerde. Breivika er anbefalt som reservevannforsyning for Sørlandet vannverk selv om grunnvannet muligens må renses med hensyn på jern. Hvis det er behov for økt kapasitet på reservevannforsyningen anbefales det å bore flere brønner på angitte borpunkter. Forslag til arealrestriksjoner\/klausulering er angitt. Klausuleringen er inndelt i tre soner; I sone 0 (brønnen) må det sikres mot inntregning av overflatevann bl.a. med brønnhus. I sone 1 (det nære brønnområdet) er det forbud mot bl.a. husdyr, naturgjødsel, plantevernmidler, leirplasser, vei- og husbygging og lagring av olje el.l. I sone 2 (nedbørsfeltet) gjelder mye av de samme restriksjonene, men i mildere grad. Soneinndeling er også foreslått for Nordland
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleBeskyttelse av vannverk, Værøy kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode49790
dc.source.pagenumber45


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal