Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:08Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:08Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665249
dc.description.abstractDet er gjort borehullsinspeksjon med optisk televiewer i et 245 m dypt borehull ved SiA, Sentralsykehuset i Akershus, Lørenskog kommune. I tillegg er det logget temperatur og elektrisk ledningsevne i vannet samt målt total gamma- stråling langs borehullet. Hullet er boret i forbindelse med prosjektering av grunnvarmeanlegg. Ledningsevnemålingene viser et område mellom 80 og 130 m dyp hvor ledningsevnen får en ekstra trinnvis økning. Dette kan tyde på åpne sprekker med innstrømning av vann med høyere ledningsevne enn i borehullet for øvrig. Den optiske loggen viser at det i dette området er flere sprekker, og flere av dem er trolig åpne. Ellers har målingene med optisk televiewer kartlagt strøkretning og fallvinkel til alle observerte sprekker og strukturer i borehullet.Disse data er presentert i stereografiske projeksjon. Her er det også definert grupper av sprekker som representerer hovedsprekkeretninger. Sprekkefrekvensen (antall sprekker pr. meter) er beregnet for hver definert sprekkegruppe langs hele hullet. I tillegg er hullet inndelt i soner hvor sprekkefrekvensen er beregnet i hver sone. Til denne rapporten kan skaffes en CD med et replay program for avspilling av OPTV logg for hele borehullet. Data ligger på denne CD.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.titleBorehullsinspeksjon med Optisk Televiewer, SiA, Lørenskog, Akershus
dc.typeReport
dc.description.localcode49631
dc.source.pagenumber49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal