Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17183 Skåbu
dc.coverage.spatial17182 Vinstra
dc.coverage.spatial17181 Rondane
dc.coverage.spatial17174 Espedalen
dc.coverage.spatial16171 Sikkilsdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:20Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:20Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665255
dc.description.abstractNGU har i et samarbeidsprosjekt med Nord-Fron kommune fått i oppdrag å vurdere betydningen av grusforekomstene som byggeråstoff og legge dataene til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er til sammen 42 forekomster i kommunen. Av disse er 37 sand- og grusforekomster, 4 steintipper etter kraftverksutbygging og 1 uttak av masser i overflateforvitret fjell. Det blir ikke produsert pukk fra fast fjell i kommunen. 23 sand- og grusforekomster er beregnet til totalt å inneholde ca 70 mill. m3 sand og grus, hvorav ca. 40 mill m3 er vurdert utnyttbart. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggeråstoff. 5 forekomster er klassifisert som meget viktig, 14 som viktig, mens de øvrige 23 forekomstene er vurdert som mindre viktig. De meget viktige og viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For mindre viktige forekomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene når det foreligger planer om eventuell omdisponering av disse. De største forekomstene i kommunen er Slangen med 13 mill. m3, Brynsmoen med 9 mill m3 og Lamoen med 6 mill m3 utnyttbart volum. Sammen med Bakken og Jora er disse forekomstene også de viktigste i forsyningen av sand og grus i kommunen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURS
dc.titleSand og grus. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging i Nord-Fron kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49617
dc.source.pagenumber44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal