Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial18301 Lofotodden
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:46Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:46Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665267
dc.description.abstractDe refraksjonsseismiske målingene ved Fjøsdalen i Flakstad kommune er utført påoppdrag fra Statens vegvesen Nordland. Hovedformålet med målingene var åbestemme dyp til fjell under en skredkjegle ovenfor hovedvegen (E10) i forbin-delse med vurdering av skredsikringstiltak. Målingene omfatter 3 parallelleprofiler fra vegen og oppover avsetningene mot bart fjell i overkant av skred-avsetningene.Tolkningene viser at tykkelsen av skredavsetningen over fjell stort settvarierer mellom 4 og 8 m langs de to sørligste profilene, mens løsmasse-tykkelsen langs det nordligste profilet er betydelig mindre og varierer fraknapt 1 m til maksimalt vel 3 m. Lave seismiske hastigheter i løsmassene indik-erer at skredavsetningene i hovedsak består av løst lagret materiale med lavtvanninnhold. Det er ikke umulig at det like over fjelloverflaten kan opptreløsmasselag med høyere seismisk hastighet, men at laget er for tynt til at detvil være synlig i registreringene. Hvis et slikt lag finnes, vil løsmasse-tykkelsene kunne være inntil 60 % større enn profiltolkningene viser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.091)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectSKRED
dc.titleRefraksjonsseismisk undersøkelse av skredkjegle ved Fjøsdalen, Flakstad kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49806
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal