Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial17344 Nordreisa
dc.coverage.spatial16341 Rotsund
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:55Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:55Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665272
dc.description.abstractDe geofysiske grunnundersøkelsene er utført både som et ledd i generell løsmassekartlegging og for vurdering av avsetninger langs fjorden i forbindelse med skredfarekartlegging. Målingene omfatter totalt 9 georadarprofiler med samlet lengde vel 2,6 km og 3 refraksjonsseismiske profiler på i alt 727 m. Målingene indikerer at den store ryggformen sørøst for gårdene i indre Storvik er dominert av finstoffrike moreneavsetninger. I øvre del er det innslag av breelvavsatt sand\/grus og en del strandavsatt materiale. Mot fjorden nordvest for ryggen er det i et ca. 150 m langt område registrert 5-10 m tykke sand\/grusavsetninger, mens avsetningene for øvrig er finstoffdominerte (silt\/leir). Fjelloverflaten ligger under havnivå i hvert fall 500 m mot sørøst innover fra strandsonen og løsmassemektigheten øker fra 10-15 m til rundt 50 m. Lenger nord i vika ligger fjell under havnivå til mer enn 150 m fra strandsonen og løsmassemektigheten er i området 14-25 m. Georadarmålinger på nordlige del av israndryggen som går på tvers av fjordretningen og skiller Oksfjordvatnet i øst fra Oksfjorden i vest, viser at materialet under vestskråningen av ryggen består av breelvavsatt sand og grus med avsetningsretning vestover mot fjorden. Det regnes at dette materialet er avsatt utover finstoffrike fjordavsetninger (silt\/leir). I sør viser målingene markert elvedeltautbygging mot fjorden. Et seismikkprofil på nordsiden av fjorden viser løsmassetykkelse på fra 3-7 m i nord til 10-12 m nede ved sørenden på topp brattkant mot fjorden. Fjelloverflaten når ned til rundt havnivå ved sørenden. Begrenset dyp til fjell begrenser muligheten for store utrasninger\/utglidninger av løsmasser mot fjorden. Stabiliteten for avsetningene nedenfor vegen bør imidlertid vurderes nærmere.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.007)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFRAKSJONSSTEISMIKK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSKRED
dc.titleGeofysiske grunnundersøkelser ved Storvik, Oksfjord og Leirbukt i Nordreisa kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode65961
dc.source.pagenumber27+kart


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal