Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T08:00:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:00:05Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665278
dc.description.abstractKoordinater B11 605000 6644040 32V WGS84 B16 605825 6644530 B17 605915 6644400 B18 605940 6644280NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiskelogger fra 4 borehull i området Lutvann - Puttjern i Østmarka, Oslo.Borehullene ble boret i etterkant av lekkasjene i Romeriksporten for å over-våke grunnvannsbalansen i området. Hensikten med sammenstillingen har vært åvurdere verdien av slike undersøkelser med hensyn til vurdering av lekkasje-potensialet og stabilitet under tunneldriving.Optisk televiewer, OPTV, gir detaljert informasjon om sprekkers strøk, fall,frekvens og åpning i tillegg til informasjon om berggrunnsgeologien i bore-hullet. Logging av temperatur og elektrisk ledningsevne i vannet kan giinformasjon om vannstrømning i sprekkene. Undersøkelsen indikerer at storvanngiverevne er knyttet til åpne sprekker og i mindre grad til sprekke-frekvens. Vurdering av fjellkvalitet kan ikke utelukkende bygge på sprekke-frekvens og forløp, men også på det generelle bildet optisk televiewer kangi. Prøvepumping i kombinasjon med vertikal strømningsmåling vil i tilleggkunne kvantifisere lekkasjepotensialet.Ingen av de undersøkte brønnene er boret til tunnelnivå. Det har derfor ikkevært mulig å sammenholde direkte fjellkvalitet og vanngiverevne i borehullenemed observasjoner fra tunneldrivingen. Borehull B 16 har et avvik som går vekkfra den svakhetssonen hullet skulle gi informasjon om. Dette viser hvor viktigdet er å foreta avviksmåling, men også at en i utgangspunktet bør planleggeboringen bedre. Fjellkvaliteten kan variere sterkt nedover i borehullet, og detkan være viktig å bore ned til tunnelnivå. For å kartlegge flest muligevertikale sprekker bør ikke hullene bores i lodd.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.094)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPREKKESONE
dc.titleTunnelprosjektet. Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Korrelasjon til lekkasjer og stabilitet
dc.typeReport
dc.description.localcode49826
dc.source.pagenumber51


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal