Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.date.accessioned2020-07-15T08:00:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:00:08Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665280
dc.description.abstractI forbindelse med revisjonsarbeidet av Statens vegvesens håndbok 018-Vegbygging bidrar NGU med tilgjengelig informasjon fra NGUs Pukkdatabase. Statistiske framstillinger over mekaniske og fysiske egenskaper til stein- materialer gir oversikt over konsekvenser ved innføring av nye testmetoder og kravspesifiksjoner. Slagmotstandstestene, fallprøven (sprøhetstallet) og Los Angeles metoden, viser god innbyrdes korrelasjon. Korrelasjon mellom Los Angeles-verdien og sprøhets- tallet er gitt ved formelen; LA = S8 -20,0. Spredning mellom mølleverdien og henholdsvis abrasjonsverdien og Sa-verdien øker med økende tallverdi. Spredningen er såpass stor at det ikke er noen entydig korrelasjon mellom de abrasive testmetodene. Det har derfor ingen verdi å fastsette krav til mølleverdien ut fra betraktning av korrelasjoner mellom mølleverdien og abrasjonsvrdien\/Sa-verdien. Krav til mølleverdien må fastlegges ut fra erfaring med bruk av kulemøllemetoden ved ulike vegprosjekt. Det er god korrelasjon mellom kornformtestene, flisighetstesten (fallprøven) og flakindekstesten, men den varierer for ulike kornfraksjoner. I og med at kornformen er såpass avhengig av knuseprosedyren bør en ikke fastsette nye krav til flakindeksen ut fra de foreliggende korrelasjoner. Nye krav for denne para- meteren bør utarbeides på bakgrunn av nærmere tester både mht. flisighetstall og flakindeks av produksjonsknust materiale.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.072)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectABRASJON
dc.titleRevisjon av Statens vegvesens håndbok 018 - Vegbygging. Bidrag fra NGUs Pukkdatabase med statistikk over bergarters mekaniske og fysiske egenskaper
dc.typeReport
dc.description.localcode49899
dc.source.pagenumber20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal