Show simple item record

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.date.accessioned2020-07-15T08:00:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:00:12Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665282
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt jordforurening i Orkdal med særlig fokus på mest følsom arealbruk, dvs. lekeplasser, barnehager og boligområder. Til sammen 61 prøver er tatt fra 9 barnehager i kommunen. I 8 av barnehagene har jorden for høyt innhold av arsen i forhold til en anbefalt tiltaksgrense på 20mg\/kg, beregnet av Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa). Et gjennomgående trekk er at man finner høye konsentrasjoner av arsen ved og under trykkimpregnert trevirke. Dette skyldes utlekking av arsensalter fra materialet. Tiltak er nødvendig i de 8 barnehagene. De fleste prøvene fra boligområdene i Orkanger er uforurenset eller lite forurenset med tungmetaller, men noen få prøver har et meget høyt innhold av bly og sink. Industriområdet på Nakken er regulert som \"Idretts\/leik\/park\/friområdet. Overflatejorden fra dette industriområdet har et svært høyt innhold av tungmetaller og PAH. Det er sannsynligvis spredning av miljøgifter til sjøen. Det må presiseres at prøvene represener det øverste jordlaget. Det bør gjennomføres en miljøteknisk grunnundersøkelse på Nakken, inkludert en risikovurdering for human helse og økosystem. Industriområdet (\"Vigor\") preges av punktforurensning som søl direkte rett på bakken. Det er påvist betydelig forurensning med kobber, nikkel, bly, krom, sink og arsen. Massene på området har god permeabilitet er god, og at faren for utlekking til elva og sjøen er til stede ved stor forurensningsbelastning. Industriområdet Beitøra-Laksøra må betraktes som lite forurenset med tungmetaller innenfor det prøvetatte området. Det er ikke tatt prøver fra den avstengte delen av området. Det er påvist noe forhøyede sinkverdier i 3 prøver i forhold til SFTs normalverdi for mest følsomt arealbruk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectJORD
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleJordforurensning i Orkdal
dc.typeReport
dc.description.localcode49947
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal