Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.coverage.spatial18151 Gran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:00:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:00:47Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665293
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet \"Miljø- og samfunnstjenlige tunneler\", her kaltTunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger på bakken og i borehullved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette var å teste nye teknikkersom hittil er lite benyttet ved forundersøkelser for tunneler. De anvendteteknikker på bakken er VLF-EM (Very Low Frequency ElectroMagnetic) magneto-metri og 2D resistivitetsmålinger. I tillegg er det foretatt måling avresistivitet i 4 borehull samt inspeksjon med optisk televiewer i to brønner.Parallelt med de geofysiske undersøkelsene har NGU foretatt oppfølgende geo-logiske undersøkelser. Denne rapporten beskriver undersøkelsene på bakken ogresistivitets-målingene i borehullene. NGUs geologiske undersøkelser oginspeksjonsdata blir beskrevet i egen rapport.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.090)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.titleTunnelprosjektet. Geofysiske målinger ved Langvatnet, Lunner, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode49825
dc.source.pagenumber22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal