Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial13171 Fjærland
dc.date.accessioned2020-07-15T08:01:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:01:15Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665303
dc.description.abstractI samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, har NGU utført georadarmålinger langs 3 profiler på Bøyaøyri ved Fjærland i Balestrand kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge skredmasser og deformasjoner i primære løsmassestrukturer i tilknytning til tidligere tiders fjellskred.\rTross salt grunnvann og stedvis liten penetrasjon har georadarmålingene gitt verdifull informasjon om massesammensetning (avsetningstyper) og rasutbredelse. Hovedinntrykket fra opptakene er typiske deltastrukturer med klare skrålag og overliggende topplag. Forstyrrelser av disse strukturene indikerer rasmateriale I profil 1 kan rasmasser følges i en lengde av 250-260 m. Depresjoner i skredoverflata er trolig gjenfylt av elvemateriale. En tilnærmet strukturløs lagpakke kan indikere at strukturer er forstyrret av rystelser i forbindelse med et eventuelt ras. Opptak P2 indikerer et ca. 110 m bredt område i sørvest som kan representere rasmasser. Profil 3 viser mulige rasmaterialer i 200 meters bredde i sørvest.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.subjectAVSETNING
dc.titleGeoradarundersøkelser av fjellskred ved Fjærland, Sogn og Fjordane
dc.typeReport
dc.description.localcode49707
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal