Show simple item record

dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorJansen, Ivar J.
dc.coverage.spatial16114 Arendal
dc.coverage.spatialGRIMSTAD
dc.coverage.spatialARENDAL
dc.coverage.spatialFROLAND
dc.coverage.spatial16111 Tromøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:02:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:02:02Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665323
dc.description.abstractDen kavartærgeologiske kartleggingen av kartbladene Arendal 1611 IV og Tromøy 1611 I ble foretatt i 1994 og 1996 som en del av den systematiske kartleggingen i M 1:50 000 som ble gjort i NGUs regi i Vestfold og nedre Telemark. Beskrivelsen gir en kort oversikt over berggrunn, landformer, isbevegelser og landhevning\/strandforskyvning før de enkelte løsmasser blir klassifisert og beskrevet. Mye av det småkuperte landskapet er dominert av bart fjell eller tynt, usammenhengende dekke av morenemateriale. De største og mest markerte løsavsetningene finnes i forbindelse med Raet i form av randmorener og breranddeltaer. Under marin grense er det stedvis avsatt mektige finkornige hav- og fjordavsetninger, særlig i forsenkninnger og tidligere fjordbassenger langs Ramorenen og i de store dalsenkningene som for eksempel Nidelvas dal. Til slutt i beskrivelsen gis det en kort vurdering av løsmassenes egnethet til forskjellige formål. De kavartærgeologiske kartene er digitalisert og plottekart følger vedlagt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.132)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectSTRANDFORSKYVNING
dc.subjectBREBEVEGELSE
dc.subjectLANDHEVNING
dc.titleKvartærgeologiske kart Arendal og Tromøy M 1:50 000, med beskrivelse
dc.typeReport
dc.description.localcode49765
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal