Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial17213 Tydal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:02:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:02:32Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665338
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har bistått med planlegging, bygging og driftsovervåking av et grunnvannsanlegg ved Hammervollen sør for Græsli i Tydal kommune. Grunnvannsanlegget er basert på oppsamling av grunnvann fra en kildehorisont beliggende i foten av en morenerygg. Prosjekteringen av anlegget er gjort på grunnlag av tidligere undersøkelser av kildehorisonten med hydro- geologisk kartlegging og overvåking av kapasitet og vannkvalitet over en periode på ca 8 mnd. Anelgget består av to hhv. 30 og 45 m lange og 1-2 m dype drensgrøfter for opp- samling av grunnvann. For å få et vann som tilfredstiller kravene i Drikke- vannsforskriften ble det lagt et lag knust kalkstein i drensgrøftene. Noe av hensikten med dette prosjektet har vært å finne ut hvilken effekt dette har på vannkvaliteten og da spesielt pH og alkalitet. Siden anlegget ble bygs i august 1998 og framtil utgangen av 1999 har kapasiteten variert mellom 2 og 20 l\/s og den har hele tiden vært høyere enn vannforbruket. I starten ble det tatt prøver hver uke, men etter ca 2 mnd drift er prøvetakingen skjedd hver måned. Vannkvaliteten har i hele perioden vært brukbar. Det er ikke påvist koliforme eller termotolerante koliforme bakterier i vann tatt ved anlegget. Fargetallet som har variert mellom 5 og 22 er eneste parameter som ikke har tilfredstilt kravene i Drikkevannsforskriften. Bruken av knust kalkstein i drensgrøfta har hatt en klar positiv virkning på pH, alkali- tet og kalsiuminnhold. Effekten var størst i begynnelsen, men også etter ett års drift er effekten betydelig. Anelegget har dermed svart til forventningene og lignende type anlegg kan anbefales til andre vannverk basert på surt kildevann med lav alkalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectBAKTERIOLOGISK ANALYSE
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleGræsli og Hilmo vannverk, Tydal kommune - Prosjektering, bygging og drift
dc.typeReport
dc.description.localcode49100
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal