Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorAlexander, Jan
dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:02:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:02:38Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665342
dc.description.abstractNGU og Folkehelsa har undersøkt innholdet av bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende grad forurenset med bly, PAH og PCB. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering. Det foreslås tiltak i 21 av de undersøkte lekeraler. Forurensningskildene i \"gammel\" byjord er mange. Typiske kilder er avfall, slagg, bygningsrester\/rivningsavfall (malingsflak, betong og murpuss). Kildene for bly og PAH er sannsynligvis historiske, mens PCB-kildene fremdeles er aktive. Som et resultat av disse undersøkelsene anbefales følgende tiltak for bedring av situasjonen: * Fjerning av jord\/sand hvor blyinnholdet er høyere enn 150 mg\/kg, benzo(a)pyren-innholdet er høyere enn 0,5 mg\/kg og PCB-innholdet er høyere enn 0,5 mg\/kg. Volumet av masse som foreslås fjernet utgjør til sammen mellom 900 og 1400 m3. * Massene erstattes med ren jord. * Kildene for PCB forurensningen bør kartlegges og isoleres for å forhindre fremtidig ny forurensning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.089)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHELSE
dc.subjectBLY
dc.titleJordforurensning i Bergen. Oppfølgende undersøkelser av jordforurensning i barns lekemiljø i Sentrum-, Laksevåg-, Løvstakken-, Sandviken og Landås bydeler. Helserisikovurderinger.
dc.typeReport
dc.description.localcode49690
dc.source.pagenumber63


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal