Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial15214 Snillfjord
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:11Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665359
dc.description.abstractI forbindelse med vurdering av nytt mikroslicadeponi ved Kvakland i Orkdal kommune har NGU utført georadarmålinger langs fire profiler. Det undersøkte området ligger på en breelvavsetning hvor det tidligere har vært grustak. Georadarmålingene har på alle profilene indikasjoner på reflektorer som kan skyldes fjelloverflata. Selv om flere av indikasjonene er meget usikre, støtter georadarmålingene tolkningen fra oppdragsgiver at det er en fjellrygg mellom grustaket og elva. Målingene indikerer flere sjiktgrenser i de overliggende løsmasser, med et markert topplag på de fleste profiler. Det er få indikasjoner på skrålag, noe som trolig skyldes at profilene i hovedsak går på tvers av avsetningsretningen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.130)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med nytt mikrosilicadeponi ved Kvakland, Orkdal, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode49486
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal