Show simple item record

dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:17Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:17Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665363
dc.description.abstractNGU har sammensilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 1999 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan presenteres i figurer og tabeller. Det er først og fremst verdi levert fra produsent (fob) og tonnasje på mineralprodukt\/malm det er innhentet informasjon om. I tillegg er det laget en oversikt over antall ansatte på produksjonssted. Foredlingsverdien på produksjonsstedet er oppgitt etter avtale med den enkelte bedrift. Det skilles mellom fem ulike grupper av mineralske råstoffer med årlig produk- sjon. Disse er . metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) . industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) . bygningstein fra naturstein (bl.a. larvikitt, granitt og skifer) . byggeråstoffer (sand, grus, pukk og leire) . energimineraler (kull) Rapporten er lagt ut på NGUs hjemmeside http:\/\/www.ngu.no under aktuelt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.106)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.titleBergindustrien i 1999
dc.typeReport
dc.description.localcode49376
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal