Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsson, Lars Petter
dc.coverage.spatial18232 Gjevsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:20Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665364
dc.description.abstractFortrolig til 7.mars 2003 Rapporten oppsummerer resultatene av oppfølgende overflatekartlegging, kjerne- boring og bergartsanalyser fra hydrotermalsonen gjennom Raudfjellet ofiolitt- fragment i Snåsafjellene.Oppfølgingen har bygd direkte på rekognoseringsunder- søkelser utført i 1999. Rapporten er i hovedsak en beskrivende feltrapport hvor de to økonomisk mest interessante bergartene, listwaenitt (potensielt magnesitt råstoff) og kleberstein (potensielt råstoff for talk og blokkstein) behandles separat og segmentvis. De enkelte segmenter utgjør avgrensede delområder langs den 4,5 km lange hydrotermalsonen der det økonomiske potensialet ansees størst. Foruten listwaenitt og kleberstein omtales også varianter av grønn, hydrotermal omvandlet gabbro som opptrer på hengsiden av listwaenitten samt serpentinitt i klebersteinens umiddelbare liggkontakt. Begge disse vurderes som blokkstein. I tillegg er det gjort rekognoserende analyser på dunitt\/metadunitt som olivin- råstoff.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.127)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTALK
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectKLEBERSTEIN
dc.subjectOFIOLITT
dc.subjectMAGNESITT
dc.subjectOLIVIN
dc.titleOppfølgingsarbeidet på magnesitt, talk og kleberstein i Raudfjellet, Snåsa
dc.typeReport
dc.description.localcode49553
dc.source.pagenumber190


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal