Show simple item record

dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:26Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:26Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665367
dc.description.abstractStatusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem over sand-, grus- og pukkforekomstene i Norge. I løpet av 2001 vil det være mulig å få informasjonen ut på digitale kart fra NGU's hjemmeside, I databasen lagres opplysninger om forekomstenes beliggenhet, avgrensning, arealdisponering,volum og massenes kvalitet til byggetekniske formål. I tillegg finnes informasjon om massetak i forekomstene og driftsforholdene i disse. Målet med databasen er å kartlegge alle sand-, grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge som på kort og lang sikt kan utnyttes som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. Rapporten er lagt utr på NGU's hjemmeside http:\/\/www.ngu.no under aktuelt og http:\/\/grusogpukk.ngu.no\/
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.126)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.titleGrus- og Pukkdatabasen 2000
dc.typeReport
dc.description.localcode49497


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal