Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial16232 Holden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:38Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665372
dc.description.abstractI forbindelse med en planlagt regulering av Brattreiteelva i Verran kommune, utførte NGU i juni 2000 en feltbefaring i områdene langs omtalte elv. Ved den planlagte reguleringen vil en stor del av avrenningen fra Brattreiteelvas nedslagsfelt bli overført gjennom tunnel til Follavatnet. Langs elva er det registrert 3 private vannverk samt ett planlagt kommunalt vannverk. Undersøk- elsene ble i første rekke konsentrert om å klarlegge de eventuelle skade- virkninger som kan oppstå ved en redusert vannføring i Brattreiteelva. Størrelsen på vanninfiltrasjonen fra elva tl det omkringliggende grunnvanns- magasin ble beregnet til 0.02 m3\/sek. NTH har utført beregninger av i hvor stor del av året vassføringen etter regulering, statistisk sett, vil kunne ligge lavere enn 0.02 m3\/sek. Beregningene viser at en slik vannføring vil kunne opptre i 2% av året. Omfanget av uønsket lav vannføring vurderes derfor som stor nok til at forholdet bør ivaretas gjennom pålegg om styrt minstvassføring.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.092)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectINGENIØRGEOLOGI
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectVASSDRAG
dc.titleIngeniør- og hydrogeologiske undersøkelser langs Brattreiteelva, Verran kommune, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode49501
dc.source.pagenumber48


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal