Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.contributor.authorHeidenstrøm, Birger
dc.coverage.spatial13163 Voss
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:49Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665377
dc.description.abstract(Forkortet) Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Voss kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved kommunesenteret Vossevangen med tilstøtende områder. Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmassene er gjort på grunnlag av resultat fra georadarmålinger, undersøkelsesboringer, temperaturmålinger samt vann- og sedimentanalyser. Kartleggingen avdekket stor variasjon i løsmassesammensetningen innenfor undersøkelsesområdet, der en isrand avsetning på tvers av dalgangen ved Vossevangern har hatt avgjørende betydning på avsetningsmønsteret og løsmassefordelingen i området. På vestsiden (distalt) av israndavsetningen er det avsatt et delta med til dels mektige sand- og grusavsetninger med god vanngiverevne som gir grunnlag for større grunnvarmeuttak. Områdene på østsiden (proksimalt) av israndavsetning domineres av finkornige lavpermeable avsetninger med liten vanngiverevne og følgelig lite potensiale for grunnvarmeuttak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.109)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGEOFYSISK UNDERSØKELSE
dc.titleKartlegging av potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Voss.
dc.typeReport
dc.description.localcode49699
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal