Show simple item record

dc.contributor.authorMidttømme, Kirst
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.contributor.authorSkarphagen, Helge
dc.coverage.spatialLØRENSKOG
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial19143 Ski
dc.coverage.spatialNORDRE FOLLO
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:52Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665380
dc.description.abstractAkershus fyulkeskommune planlegger nye sykehus på Lørenskog og på Ski. De vurderer å benytte grunnvarme. Den mest aktuelle grunnvarmeløsningen for begge de planlagte sykehusene er fjellanlegg med varmepumpe og med mange geunne brønner (ned til 300 m). Løsmasseoverdekningen i området rundt de planlagte sykehusene ble vurdert ut fra tilgjengelie data, og berggrunnen ble kartlagt ved feltbefaring. Varme- ledningsevnen ble målt på relevante bergartprøver. Varmestrøm og temperaturgradienter i området ble antatt ut fra kjemiske analyser av berg- artene. Ut fra de geologiske undersøkelsene og antatt energibehov for sykehusene er det gitt anbefalinger om dimensjonering av grunnvarmeanlegget. Det antas å være muligheter for å utnytte berggrunnen i områdene rundt de planlagte sykehusene i Lørenskog og Ski til energiuttak og energilagring. I Ski viser undersøkelsene at forholdene er svært gunstig for bruk av grunn- varme. Det anbefales testboringer for å få bedre kunnskap om grunnvarme- potensialet i berggrunnen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.073)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSSTRØMNING
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.titleUtredning om grunnvarme til planlagte sykehus i Akershus. Feltundersøkelser.
dc.typeReport
dc.description.localcode49683
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal