Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Henning
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:00Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665385
dc.description.abstractDet er analysert 24 bergartsprøver, levert av Store Norske Spitsbergen Kulkom- pani. 14 kullprøver fordelt med 11 prøver fra Svea Sentralfelt og 3 prøver fra Gruve 7 ved Longyearbyen samt 10 bergartsprøver over (\"heng\"), mellom (\"mellom- stein\") og under (\"ligg\"). Kullfløtsene er analysert for en rekke hoved- og sporelementer. Innholdet av Hg, Cu, Ni, Pb, As, Cr, V og Se er analysert for å få en vurdering av hvilke konsentrasjoner det kan forventes i kull og berg- artene liggende opp mot kull lagene som det produseres fra. Det er betydelig høyere konsentrasjoner av arsen og tungmetaller i prøvene fra bergarter der ligger opp mot kullfløtsene, spesielt i \"heng\" og \"mellomstein\". Det er imidlertid store variasjoneri konsentrasjonene for alle tungmetaller enten i kull, \"heng\", \"mellomstein\" eller \"ligg\" prøvene. As forekommer i større konsentrasjoner med verdier opp til ca. 225 mg\/kg bergart. Denne undersøkelse bekrefter høye As konsentrasjoner i tidligere miljøundersøkelser. Undersøkelse av arsen og tungmetall konsentrasjoner i kull og bergarter som ligger opp mot kull fløtsene kan ha betydning for den mulige spredning av tungmetaller til miljøet fra lokale bergarter og ikke minst fra den lokale bruk, enten gjennom gruvevirksomhet eller lokal anvendelse av bl.a. kull i energiproduksjonen i Longyearbyen og restmateriale fra gruvevirksomheten (skeidestein).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.140)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKULL
dc.subjectARSEN
dc.subjectSEDIMENTÆR BERGART
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleResultater av kjemiske analyser av prøver av Svalbard kull og tilgrensende bergarter over, under og mellom kull fløtsene
dc.typeReport
dc.description.localcode49582
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal