Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial20163 Våler
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:02Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665386
dc.description.abstractForkortet sammendrag. I samarbeid med Våler kommune har NGU utført georadarmålinger i området rundt grunnvannsbrønnene for Braskereidfoss vannverk. Hovedområdet er begrenset til maksimum 500 m fra brønnene, men i tillegg er det målt et 1 km langt profil 750-1000 m nordafor. Målingene omfatter totalt 12 profiler med samlet lengde vel 4 km. Formålet var å kartlegge løsmassefordelingen og grunnvannsforholdene for å få et bredere grunnlag for vurdering av sikringssoner rundt brønnene. Ut fra indikerte ryggformer og veksling i strukturer og refleksjonsmønster er det sannsynligvis at mesteparten av løsmassene består av breelvavsatt materiale med bare et toppdekke av yngre elveavsetninger. Breelvmaterialet er avsatt i flere faser og på ulike måter under isavsmeltingen, men de forholdsvis grove avsetningene i brønnområdet regnes å være en ryggform avsatt like sør for isfronten. Målingene bekrefter tidligere undersøkelser at det i brønnområdet opptrer et grunnvannsspeil i nivå 163.5-165 m.o.h. I områdene rundt ligger grunnvannsspeilet i et høyere nivå og det har et slakt fall mot sør og sørvest fra 170-171 m.o.h. i nord og øst til 167-168 m.o.h. i sør og sørvest. Dette øvre grunnvannsnivået ligger godt over Glåmas nivå, mens grunnvannsspeilet i brønnområdet ligger nær elvenivået ovenfor Braskereidfoss. I en overgangssone rundt brønnområdet, unntatt i sør, er begge grunnvannsnivåene indikert.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.129)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger for grunnvannsundersøkelser ved Braskereidfoss vannverk
dc.typeReport
dc.description.localcode49618
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal