Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial20163 Våler
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:02Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665386
dc.description.abstractForkortet sammendrag. I samarbeid med Våler kommune har NGU utført georadarmålinger i området rundt grunnvannsbrønnene for Braskereidfoss vannverk. Hovedområdet er begrenset til maksimum 500 m fra brønnene, men i tillegg er det målt et 1 km langt profil 750-1000 m nordafor. Målingene omfatter totalt 12 profiler med samlet lengde vel 4 km. Formålet var å kartlegge løsmassefordelingen og grunnvannsforholdene for å få et bredere grunnlag for vurdering av sikringssoner rundt brønnene. Ut fra indikerte ryggformer og veksling i strukturer og refleksjonsmønster er det sannsynligvis at mesteparten av løsmassene består av breelvavsatt materiale med bare et toppdekke av yngre elveavsetninger. Breelvmaterialet er avsatt i flere faser og på ulike måter under isavsmeltingen, men de forholdsvis grove avsetningene i brønnområdet regnes å være en ryggform avsatt like sør for isfronten. Målingene bekrefter tidligere undersøkelser at det i brønnområdet opptrer et grunnvannsspeil i nivå 163.5-165 m.o.h. I områdene rundt ligger grunnvannsspeilet i et høyere nivå og det har et slakt fall mot sør og sørvest fra 170-171 m.o.h. i nord og øst til 167-168 m.o.h. i sør og sørvest. Dette øvre grunnvannsnivået ligger godt over Glåmas nivå, mens grunnvannsspeilet i brønnområdet ligger nær elvenivået ovenfor Braskereidfoss. I en overgangssone rundt brønnområdet, unntatt i sør, er begge grunnvannsnivåene indikert.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.129)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger for grunnvannsundersøkelser ved Braskereidfoss vannverk
dc.typeReport
dc.description.localcode49618
dc.source.pagenumber17


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal