Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekke, Harald
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:25Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665397
dc.description.abstractI løpet av de siste 5-10 år er det samlet inn en mengde nye seismiske data i Skagerrak og Nordsjøen. Basert på disse dataene, samt eldre tolkninger, har vi framstilt et nytt og oppdatert berggrunnskart over den norske delen av Skagerrak vest for Langesund, og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy. Under sammenstillingen av kartet har vi benyttet data fra forskejllinge kilder, blant annet konvensjonelle seismiske data fra oljeselskapene, 2.5-3 sekunders digitale seismiske data innsamlet av IKU og Oljedirektoratet, og analoge grunnseismiske data samlet inn av NGU. I tillegg har vi benyttet informasjon fra IKUs grunne boringer i Skagerrak. Kartet er i målestokk 1:500 000, og viser fordelingen av bergarter (utgående under kvartær), samt forkastninger som går helt opp til den kvartære erosjons-flaten. Kartet er relativt detaljert når det gjelder fordelingen av bergarter avsatt i perioden tidlig paleozoikum-senkritt. Området med tertiære bergarter lengst i sør er ikke differensiert, og det er ikke vist hvor en har eldre bergarter som stikker opp gjennom den tertiære lagrekken. Det er heller ikke gjort forsøk på a differensiere mellom prekambriske bergarter i kystsonen. De største forandringene i forhold til tidligere publiserte kart har en i Skagerrak og langs kysten mellom Eigerøyhorsten og Kristiansand, der nytolkede forkastninger er tegnet inn, bergartsgrenser er flyttet, og alderen på enkelte formasjoner er tolket om.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMESOZOIKUM
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectTEKTONIKK
dc.subjectBASSENG
dc.subjectPALEOZOIKUM
dc.titleBerggrunnsgeologisk kart over den norske delen av Skagerrak og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy
dc.typeReport
dc.description.localcode49102
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal