Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:56Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665415
dc.description.abstractDet har vært gjort georadarmålinger ved to lokaliteter i Eresfjord. Hensikten var å indikere masser egnet for grunnvannsuttak. Ved Syltebø ble det ved Dokkelva indikert sans\/gruslag på 30-35 m tykkelse. De indikerte gruslagene viser tydelig skrålagsstrukturer som er typisk for breelvavsetninger. Slike avsetninger er meget godt egnet som grunnvanns- reservoar, og mulighetene for uttak av grunnvann i store mengder er meget gode. Ved Torhus ble det indikert masser som trolig for det meste består av fin sand\/silt. Dette er tette masser som egner seg dårlig som grunnvannsreservoar, og mulighetene for uttak av grunnvann i utnyttbare mengder synes dårlig. Boringer nordøst for måleområdet påviste tilstrekkelige mengder med vann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.170)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarundersøkelser i Eresfjord, Nesset kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode46368
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal