Show simple item record

dc.contributor.authorMidttømme, Kirsti
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialBÆRUM
dc.coverage.spatialASKER
dc.date.accessioned2020-07-15T08:05:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:05:04Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665418
dc.description.abstractDette samarbeidsprosjektet mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har som hovedmål å utvikle en metodikk for kartlegging av energipotensialet fra fjellbrønner. NGU har gjort over 250 målinger av varmeledningsevne på 87 bergartsprøver fra et forsøksfelt i Asker og Bærum. Målingene er foretatt på et egenutviklet apparat og det er gjort sammenligninger med andre forskningsinstitusjoner som benytter andre måle- teknikker. Disse målingene har gitt verdifulle data på varmeledningsevne i forskjellige bergarter og hvordan varmeledningsevnen varierer innen samme bergart med hensyn på mineralsammensetning, lagdeling og tekstur. NVE har laget en modell for grunnvannsbevegelse ut fra topografi og gjort en evaluering av energibidraget fra grunnvannsstrømning. På bakgrunn av varmeledningsmålinger og grunnvannsstrømning er det laget er digitalt kart over grunnvarmepotensialet i fjell i forsøksområdet. Kartet er sammenstilt med geografiske data (eiendomsdatabase, gatenavn etc) og lagt ut på Internett, slik at man kan få opp opplysninger om grunnvannspotensialet i fjell på sin eiendom. Dette er gjort for å gjøre kartet mest mulig bruker- vennlig. Dette er utviklet i forbindelse med en egen Internettside om grunn- varme. Kartlegging av grunnvarmepotensialet samen med lett tilgjengelig informasjon om grunnvarme vil forhåpentligvis bidra tl at grunnvarme i større grad blir vurdert ved valg av energikilde til oppvarming og kjøling. Rn evaluering av prosjektet vil danne grunnlag for om og eventuelt hvordan NGU og NVE skal gjøre grunnvarmekartlegging i andre områder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectGRUNNVANNSSTRØMNING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleKartlegging av grunnvarme fra fjell - sluttrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode49268
dc.source.pagenumber16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal