Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorIversen Bjørn
dc.coverage.spatial16193 Alvdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:05:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:05:11Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665422
dc.description.abstractNGU, NVE og Alvdal kommune har inngått et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å kartlegge grunnvarmepotensialet i løsmasser i sentrumsnære områder ved Alvdal. NGU har utført georadarmålinger og etterfølgende sonderboringer innenfor de utvalgte lokalitetene. Formålet med undersøkelsene var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmasser i vannmettet sone, samt å teste materialenes vanngiverevne. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å fastslå løsmassesamensetning og tykkelsen av delvis permeable masser over tette finstofflag. Finstoflagene kan representere bresjøsedimenter, mens de overliggende massene trolig er fluvialt materiale. Testpumping av borhullene har vist at lokale elvevifter og gamle elveløpsstrukturer gir størst grunnvannskapasitet, max. ca. 200 l\/min. Ellers ser det ut til at løsmassene i området stort sett inneholder mye fin- stoff, og at eventuelle permeable masser har relativt begrenset mektighet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.005)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectBRESJØAVSETNING
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.titleGeoradarmålinger og sonderboringer i forbindelse med kartlegging av grunnvannspotensialet i løsmasser i Alvdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49294
dc.source.pagenumber57


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal