Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorJenssen, Henning
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:06:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:06:19Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665432
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har på forespørsel fra Bardu kommune gjort grunnvannsundersøkelser ved Finnkroken og Skoelva. Undersøkelsene ligger inn under det statlige Program for vannforsyning hvor NGU har ansvaret for for- undersøkelser av grunnvann til vannforsyning. Ved Finnkroken har tidligere undersøkelser i form av geofysiske målinger og en sonderboring vist gode muligheter for grunnvannsuttak. Det ble i denne omgang foretatt fire undersøkelsesboringer som viste mellom 10 og 28 m med sand og grus over tettere masser av finsand eller morene. De beste forholdene for grunnvannsuttak ble påvist i borehull 1 og 2, der det ble kartlagt sand- og grusmasser med god vanngjennomgang ned til henholdsvis 25 og 27 m dyp. Kvaliteten på opp-pumpet grunnvann er god. På grunnlag av disse undersøkelsene er det foreslått plassering og dimensjonering av to fullskala produksjons- brønner. Ved Skoelva viste to sonderboringer henholdsvis 14 og 11 m med grus, sand, finsand og morene over fjell. Testpumpinger av undersøkelsesbrønner indikerer middels-god vanngjennomgang ned til ca. 8 m dyp i borehull 1 og ned til 4 m dyp i borehull 2. Grunnvannskvaliteten er god i den dypeste vannprøven fra borehull 1, mens den ellers er noe preget av høyt fargetall, lav pH og litt for høyt innhold av jern. Også her er det på grunnlag av forundersøkelsene gitt forslag på plassering og dimensjonering av en produksjonsbrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Finnkroken og Skoelva, Bardu kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49208
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal