Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial13163 Voss
dc.date.accessioned2020-07-15T08:06:48Z
dc.date.available2020-07-15T08:06:48Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665442
dc.description.abstract(Forkortet) I samarbeid med Voss kommune har NGU utført georadarmålinger og en del grunnboringer for å vurdere grunnvarmepotensialet i løsmasser nær Voss sentrum. Denne rapporten presenterer opptak og tolkning av georadarmålingene, men for tolkningen er også resultater fra grunnboringene benyttet. Målingene omfatter 11 georadarprofiler med samlet lengde nær 5,2 km, hvorav 4 profiler på til sammen 1,4 km er målt på Tvildemoen og 7 profiler på til sammen vel 3,7 km er målt i området Vossevangen. Det er mektighet og utbredelse av vannmettede sabd\/grus-dominerte avsetninger som er avgjørende for vurdering av grunnvarmepotensialet i området (...)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved Voss.
dc.typeReport
dc.description.localcode49342
dc.source.pagenumber29


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal