Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnessen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial15331 Balsfjord
dc.coverage.spatial15332 Tamokdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:07:29Z
dc.date.available2020-07-15T08:07:29Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665456
dc.description.abstractDenne rapporten omfatter resultatene fra georadarmålinger og refraksjonsseismikk på land utført som et ledd i et testprosjekt. Prosjektformålet er å vurdere anvendelse og nytte av ulike geologiske og geofysiske metoder for å påvise skredfarlige sedimenter i sjøen og strandnært på land. Testprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og NGU. (Forkortet)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger og refraksjonsseismikk utført i 1998 i forbindelse med skredfarekartlegging i strandsonen i Balsfjord kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode45904
dc.source.pagenumber24


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal