Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRamsay, Donald McDonald
dc.contributor.authorNilsson, Lars Petter
dc.contributor.authorSturt, Brian A.
dc.coverage.spatialSNÅSA
dc.coverage.spatialLIERNE
dc.coverage.spatial19231 Murusjøen
dc.coverage.spatial18232 Gjevsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:07:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:07:35Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665458
dc.description.abstract(Forkortet) Rapporten oppsummerer resultater fra befaring av ofiolittfragmenter i Snåsa og Lierne i månedsskiftet juni-juli samt en kort oppfølgingtur i oktober 1999. Etter undersøkelse av en hel rekke ofiolittfragmenter står vi igjen med to som det er klart verd å følge opp med hensyn til mineralressurs-potensialet nemlig Raudfjellet i Snåsa og FJellraudberget i Lierne.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.114)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKLEBERSTEIN
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectGULL
dc.subjectTALK
dc.subjectPLATINAMETALL
dc.subjectOFIOLITT
dc.subjectMAGNESITT
dc.titleOfiolittundersøkelser i Snåsa og Lierne: en rekognosering for å påvise mulig økonomisk interessante forekomster av malm, industrimineraler og naturstein.
dc.typeReport
dc.description.localcode46308
dc.source.pagenumber92


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal