Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial23361 Berlevåg
dc.date.accessioned2020-07-15T08:07:44Z
dc.date.available2020-07-15T08:07:44Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665461
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger i forbindelse med kvartærgeologiske undersøkelser i Sandfjorden ved Berlevåg. Hensikten med målingene har vært å kartlegge strukturer og lagdeling i kvartære avsetninger. Det er målt 19 profiler i en samlet lengde på ca. 9,6 km. Rapporten gir en beskrivelse av datainnsamling, prosessering og framstilling av georadardata. I tillegg gis en meget kort beskrivelse av de enkelte opptak. Detaljert tolkning av opptakene er ikke presentert i rapporten. Dete overlates til oppdragsgiver. Data er gjennomgående av svært høy kvalitet, og viser detaljert lagdeling og strukterer i kvartære avsetninger, stedvis til over 40 m. dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.098)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med kvartærgeologiske undersøkelser i Sandfjorden, Berlevåg kommune, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode46136
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal