Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorAlexander, Jan (Statens institutt for folkehelse)
dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:07:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:07:55Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665464
dc.description.abstractFrie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ganger høyere enn i byjorden i Bergen (Tabell 12, NGU-rapport 99.022). Den høyeste konsentrasjon av arsen i barnehagejorden (22mg\/kg arsen fremkom i en blandprøve tatt i Stormyra barnehage. (Tabell 13, NGU-rapport 99.022). Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet normverdier for en rekke tungmetaller og organiske miljøgifter i forurenset jord, mest følsom arealbruk (barnehager, skoler, boligområder). For arsen er denne normverdien satt til 2 mg\/kg. Ved overskridelse av normverdien, bør det gjennomføres en stedsspesifikk risikovurdering. Bergen kommune ønsket at dette funnet i Stormyra barnehage skulle følges opp med ytterligere prøvetaking og analyse samt en helserisikovurdering, etterfulgt av eventuell tiltak. Prøver av overflatejord fra 0-2 cm dyp er samlet inn fra 16 steder jevnt fordelt ut over barnehagen (Figur 1). Medianverdien for innhold av arsen i jorden i Stormyra barnehage er 7,8 mg\/kg (Tabell 1). 13 av de 16 prøvene som er tatt fra overflatejorden 241 mg\/kg (Figur 1 og vedlegg 2). Mengden av arsen i sanden i barnehagen henger klart sammen med mengde trykkimpregnert trevirke (Tabell 2). Barn kommer i kontakt med arsen i jord og trykkimpregnert trevirke når de har hudkontakt med jorda eller med trykkimpregnert trevirke i lekeapparater og lignende eller når de spiser jord eller slikker på skitne fingre. De kan også få i seg arsen ved å puste inn jord som er virvlet opp i lufta. Tolerabelt ukentlig inntak av arsen er 15 ug arsen per kilo kroppsvekt. Etter en vurdering av ulike arsen kilder i forhold til jord som kilde anbefales det å gjennomføre tiltak der hvor arseninnholdt i jorden overskrider 20 mg\/kg. De små sandkassene og jorden ved inngangspartiet
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleUndersøkelse av arseninnholdet i jord i Stormyra barnehage.
dc.typeReport
dc.description.localcode49166
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal