Show simple item record

dc.contributor.authorAlexander, Jan (Statens institutt for folkehelse)
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:07:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:07:55Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665465
dc.description.abstractFrie emneord: PCB ; Skjold skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 23 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Skjold skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. Fra hver prøveplass ble det tatt en prøve på ca. 1\/2 kg. mineraljord etter at gresslaget var skåret bort. Prøvene ble lagret på gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu Laboratorium i Nederland for analyse av polyklorerte bifenyler (PCB). Gjennomsnittlig innhold av PCB på Skjold skole er 0,013 mg\/kg. 13 av de 23 prøvene som er tatt fra overflatejord har PCB-konsentrasjoner over SFT's normverdi på 0,01 mg\/kg. Den høyeste PCB-konsentrasjon som hittil er påvist i overflatejorden er 1,1 mg\/kg. Analyseresultatene er sammenlignet med ulike tekniske blandinger av PCB og resultatene tyder på at det er den høyklorerte varianten Clophen A60 som er påvist i skolegården. Ved Hellen skole kan sannsynligvis elevene eksporteres for PCB-forurenset jord via følgende eksponeringsveier: * inntak via munnen av jord eller støv * innånding av støv (ute i skolegården og inne i skolen) * hudkontakt med jord eller støv Fra et forslag til en SFT-veileder for gjennomføring av risikovurdering av forurenset grunn oppgis det følgende delkonsentrasjoner for mest følsom arealbruk: * inntak gjennom munnen av jord eller støv: 0,813 mg PSB * Hudkontakt med jord eller støv: 5,76 mg PCB\/kg jord tørrstoff * Innånding av støv: 83,4 mg PCB\/kg jord tørrstoff Ved å sette disse konsentrasjonene inn i formelen for beregning av total eksponering oppnås følgende resultat: CTotal eksponering 0,70 mg PCB\/kg jord.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleUndersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i skolegården ved Skjold skole.
dc.typeReport
dc.description.localcode49167
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal