Show simple item record

dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:04Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665470
dc.description.abstractDenne rapporten gjennomgår noen av muilghetene for mineralkarakterisering ved bruk av mikroskopi og billedbehandling. NGU har for tiden et RGB videokamera tilknyttet et mikroskop som er koblet til en Matroz Framegrabber installert i en Pentium II 450 mhz PC. Til billedbehandling brukes programemt KS 300. KS 300 kan ta inn alle typer grafiske billeder, enten direkte fra mikroskop via \"framegrabber\" eller som importerte filer fra en skanner eller SEM. Prinsippet for billedbehandling går i korthet ut på at et bilde segmenteres slike at en velger områder en er interessert i å måle, basert på deres farge eller gråtone og et binærbilde framstilles med de valgte områdene i hvitt. En forutsetning for en god segementering er at det er forskjell i farge eller gråtone på objekter som skal beregnes i forhold til det som ikke skal beregnes. Binærbildet må deretter alltid prosesseres i større eller mindre grad. Beregningene som kan utføres er i hovedsak av to typer: a) Feltberegning som måler hele billedflaten, f.eks. prosentmengde av et mineral eller b) Regionberegning som måler hvert enkelt objekt, f.eks. størrelse av hvert korn til et bestemt mineral. I tillegg er det mulighet for tegning og fargelegging av objekter. KS programmets oppbygning og virkemåte gjennomgås og arbeidsgangen ved forskjellige typer målinger vises. Den største begrensningen til metoden er at ved vanlig polarisasjonsmikroskopi er at det ofte ikke er tilstrekkelig fargekontrast mellom faser som skal skilles.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.121)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectMIKROSKOPERING
dc.subjectMINERALBESTEMMELSE
dc.titleInnføring i programmet KS 300 og eksempler på mineralkarakterisering ved bruk av mikroskopi og billedbehandling.
dc.typeReport
dc.description.localcode46235
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal