Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial12124 Stavanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:17Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:17Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665477
dc.description.abstractI samarbeid med Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen har NGU uført geofysiske målinger over deponier lokalisert i området mellom aktivt industriområde for Kverneland Klepp AS og sørover mot Frøylandsvatnet. Målingene er et ledd i oppfølgende undersøkelser av tidligere kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Rogaland. Målingene har påvist ett stort område i øst og ett betydelig mindre område i vest hvor det er sterke indikasjoner på deponi\/forurenset grunn. I ett lite område i mellom er det bare svak indikasjon på forurenset grunn. Langs Frøylandsvatnet sønnafor er det svak indikasjon på mulig forurensning i grunnen ett østlig område like sør-sørøst for det store deponiet, og ett område i vest, men det er her mer usikkert om mulig forurensning i grunnen direkte kan knyttes til det vestlige deponiområdet. I øst nær vatnet er fjelloverflaten anslått til å ligge 2.5 m dypt og i vest 10-13 m dypt. De geofysiske målingene kan ikke fastslå hva som er deponert og hvilken grad deponiene utgjør noen miljøbelastning. Tilførsel av uønskede stoffer til Frøylandsvatnet regnes å utgjøre den største miljøfaren. For å komme videre med dette vil det være nødvendig med oppfølgende boringer med nedsetting av rør for opphenting av grunnvannsprøver og samtidig prøvetaking av bekkeavrenningen fra området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.012)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger over deponiområde nord for Frøylandsvatnet i Klepp kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode45780
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal