Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkgård, Terje
dc.coverage.spatial19261 Røssvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:33Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:33Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665485
dc.description.abstractVinteren 1998 ble det boret to borhull gjennom kroppen av mikroklingneiss i Bleikvassli. Fem prøver fra Bh. 17-98 er analysert med XRF for hoved- og sporelement geokjemi og mineralogi-undersøkelser. Disse analysene ble utført på NGU i februar-mars 1999. Både mineralogi og geokjemi av borkjerneprøvene er helt i samsvar med tidligere studier av mikroklingneissen i dagen og antyder at gneissen er relativt homogen i sammensetning. Imidlertid kan det synes som om kalium-innholdet avtar mot dypet i borhullet. Mikroskopering viser at feltspatkornene stort sett er fri for inneslutninger, noe som indikerer at det skulle være mulig å framstille et godt feltspatkonsentrat i samsvar med tidligere oppredningsforsøk. Forsøkene med å måle kalium-innhold i borkjerner direkte ved bruk av felt-spektrometer har gitt negative resultater, vesentlig antakelig på grunn av for høye bakgrunnsverdier i forhold til strålingen fra borkjernen. Flere geokjemiske analyser og boringer er nødvendige for å si noe sikkert om hvor homogen mikroklingneissen er. Dersom radiometri skal brukes for å si noe om kalium-innholdet i borkjerner, må en annen framgangsmåte brukes for målingene. Det viktigste er å skjerme for den høye bakgrunnsstrålingen, for eksempel ved bruk av blyplater. Det beste vil nok i alle tilfeller være gjøre målingene direkte i borhullet og i tillegg gjøre en del XRF-analyser for å kontrollere innholdet av kalium og mikroskopering for å kontrollere mineralogi.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADIOMETRI
dc.subjectBORKJERNEUNDERSØKELSE
dc.subjectMINERALOGI
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleBorkjerneundersøkelser (bh. 17-98) av mikroklingneissen i Bleivassli, Hemnes, Nordlan
dc.typeReport
dc.description.localcode45907
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal