Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.coverage.spatialØRLAND
dc.coverage.spatialINDRE FOSEN
dc.coverage.spatialMELHUS
dc.coverage.spatialSKAUN
dc.coverage.spatialORKLAND
dc.coverage.spatialHEIM
dc.coverage.spatialFRØYA
dc.coverage.spatialHITRA
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:47Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665490
dc.description.abstractSør-Trøndelag Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grusressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grusressursar i Sør-Trøndelag fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografiske kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med biologar og næringsdrivande i opptaksbransjen. 16 lokalitetar som kan eigne seg for uttak av kalksand og 4 delta som inneheld sorterte massar er peika ut. Desse lokalitetane bør ved vidare undersøking danne grunnlag for å finne nye undersjøiske massetak. Det er gjor et samanstilling av areal som er verna eller foreslått verna og dei aktuelle lokalitetane med potensielle skjelsand, sand- og grusressursar. Fiskeridirektoratet har skaffa fram oversiktskart over havbrukskonsesjonar. Det viser seg at dei fleste lokalitetane med potensielle skjelsandressursar ligg i område med vern og\/eller oppdrettsanlegg.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.035)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleUndersjøiske marine ressursar i Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode45905


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal