Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkli, Kristian
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorMoen, Per Th.
dc.contributor.authorKlungsøyr, Jarle
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665493
dc.description.abstractI perioden 5. til 18. april 1999 utførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) et prøvetakingstokt (NGU tokt nr. 9901, HI tokt nr. 1999104) i områdene nordlig del av Norskerenna, midt-norsk sokkel og Vøringplatået. Formålet med toktet var å ta uforstyrrete prøver for karakterisering av den kjemiske og biologiske tilstanden i antatt resente sedimentasjonsbassenger, samt å bidra til klargjøring av faglig og metodisk opplegg for fremtidig regional kartlegging og overvåking av naturressurser og - forurensning. Prosjektet gjennomføres i 1999 som et forprosjekt, for å forberede grunnen til et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINBIOLOGI
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectFORURENSNING
dc.titlePrøvetaking (NGU:9901, HI: 1999104) på midt-norsk sokkel, Vøringplatået og i nordlig del av Norskerennea. Toktrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode45930
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal