Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkli, Kristian
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorMoen, Per Th.
dc.contributor.authorKlungsøyr, Jarle
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665493
dc.description.abstractI perioden 5. til 18. april 1999 utførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) et prøvetakingstokt (NGU tokt nr. 9901, HI tokt nr. 1999104) i områdene nordlig del av Norskerenna, midt-norsk sokkel og Vøringplatået. Formålet med toktet var å ta uforstyrrete prøver for karakterisering av den kjemiske og biologiske tilstanden i antatt resente sedimentasjonsbassenger, samt å bidra til klargjøring av faglig og metodisk opplegg for fremtidig regional kartlegging og overvåking av naturressurser og - forurensning. Prosjektet gjennomføres i 1999 som et forprosjekt, for å forberede grunnen til et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINBIOLOGI
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectFORURENSNING
dc.titlePrøvetaking (NGU:9901, HI: 1999104) på midt-norsk sokkel, Vøringplatået og i nordlig del av Norskerennea. Toktrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode45930
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal