Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorBlikra, Lars H.
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.coverage.spatial13191 Romsdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:09:07Z
dc.date.available2020-07-15T08:09:07Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665502
dc.description.abstractGeoradarmålinger har vært utført 4 steder i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir et kaotisk refleksjonsmønster og viser ingen lagdeling. Ved Grytten indikeres et betydelig innslag av blokker i massene. Ved Remmem ser en skredets utbredelse (front) og overgangen til upåvirkede elveavsetninger. Ved samme lokalitet ser en tektoniserte primæravsetninger med bl.a. foldninger av løsmassene. Stedvis kan det være vanskelig å skille mellom rasmasser og deformerte elveavsetninger, men ofte er det mere strukturer i elveavsetningene. Forholdsvis liten penetrasjon av EM-bølgene kan tyde på underliggende marine sedimenter. En viktig observasjon er at en tydelig ser forskjell på primære elveavsetninger og avsetninger som er deformert av ras og skred eller rene ras-\/skredmasser. Målingene, sammen med kartlegging i området, viser at det har gått store fjellskred fra fjellområdet på Børa. En bør undersøke om de store sprekkene i dette fjellområdet er i bevegelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKREDAVSETNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarundersøkelser i forbindelse med undersøkelser av fjellskred i Romsdalen, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode45942
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal