Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial25354 Vardø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:09:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:09:31Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665514
dc.description.abstractPå oppdrag fra Kystverket 5. distrikt er det utført barymetrikse og refleksjonsseismiske målinger i Svartnesbukta (Svartnes havn) og Bussesundet i Vardø kommune i Finnmark. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge 1) mektigheten av det øverste, løse sandlaget som lett lar seg fjerne ved mudring, 2) totalmektigheten av sedimenter over fjell, og 3) dybdeforholdene (for kvalitetssikring og kalibrering mot tidligere innsamlede dybdedata). Resultatene er presentert i form av batymetriske konturkart, konturkart overdybden til bunnen av den løse sanden, og konturkart over dybden til fjell. I tillegg er det utført digitalisering av fjelloverflaten fra tidligere utførte refraksjonsseismiske målinger (Geoteam 1984). Under tolkningen av grunnseismikken er det tatt hensyn til tidligere utførte grunnboringer (Noteby 1993).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.070)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.subjectBORING
dc.subjectMUDRING
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleKartlegging av vanndyp og sedimentmektigheter i forbindelse med mudring, Svartnes havn, Vardø
dc.typeReport
dc.description.localcode45981
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal