Show simple item record

dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.contributor.authorLutro, Ole
dc.contributor.authorBraathen, Alvar
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.date.accessioned2020-07-15T08:09:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:09:37Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665518
dc.description.abstractEt geologisk lengdeprofil langs et nytt tras\u00E9alternativ for jernbane mellom Asker og Sandvika viser at tunnelen i hovedsak vil gå i kambrosilurske bergarter som er kuttet av en del eruptivganger og gjennomsatt av forkastninger i hovedretning NV-SØ til N-S. Langs en strekning på omtrent 2 km, ca. 3000-5000 m fra Sandvika, vil tunnelen trolig ligge mindre enn 20 m under undergrensen av Askergruppen, og mellom 4000 og 5000 m fra Sandvika vil tunnelen ligge rett under eller delvis inne i skifre fra Askergruppen. Skifrene anses som problematiske fordi de er mekanisk svake og kan danne en barriere mot gjennomstrømming av vann fra overliggende bergarter. Em senking av tunnelens forløp bør derfor planlegges for å unngå problemer en antar vil oppstå dersom Askergruppen skjæres av tunnelen. Det bør også utføres kjerneboring(er) for å sikre seg at den antatte plasseringen av Askergruppens undergrense er korrekt i forhold til tunnelen i profilet. I den delen av tunnelen som ligger under lavaplatået, kan steile forkastninger og sprekkesoner gi muligheter for store vannlekkasjer til tunnelen fra bergarter som ligger i eller over Askergruppen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.011)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectTOLKNING
dc.subjectTUNNEL
dc.subjectFORKASTNING
dc.titleGeologiske forhold langs jernbanetrasé Asker-Sandvika
dc.typeReport
dc.description.localcode54286
dc.source.pagenumber7 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal