Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial12321 Kvæfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:09:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:09:38Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665519
dc.description.abstractPå oppdrag fra Kystverket 5. Distrikt er det utført batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og grabbprøvetaking i Risøyrenna i Andøy kommune. Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe grunnlagsdata i forbindelse med mudring i området. Resultatene er presentert i form av batymetrisk konturkart, konturkart over bunn av sandige sedimenter og tykkelse av sandige sedimenter, og konturkart over minimumsdyp til fjell.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectBATYMETRI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.titleKartlegging av vanndyp, mektighet og hovedtyper av sedimenter i forbindelse med mudring av Risøyrenna, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode59614
dc.source.pagenumber16
dc.relation.project(266423) Seismiske undersøkelser - Risøyrenna


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal