Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.coverage.spatial12162 Evanger
dc.coverage.spatial13164 Myrkdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:10:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:10:23Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665539
dc.description.abstractDet er utført grunnvannsundersøkelser ved seks lokaliteter i Voss kommune. Bakgrunnen for undersøkelsene var knyttet opp mot behovet for ny forsynings- kilde eller en reserve til dagens kilde. Feltbefaring ved samtlige lokaliteter samt grunnboringer ved tre av disse viste at det er mulig å ta ut ønsket mengde grunnvann fra løsmasseavsetninger ved Oppheim og Evanger. Ved Bolstad viste grunnundersøkelsene ved utvalgte lokaliteter liten mektighet på de grovkornete avsetningene og begrensete muligheter til bedret grunnvannsforsyning ved eksisterende vassverk. Det ble under feltbefaring ved Bordal, Kyte og Urdland ikke funnet egnete løsmasser for større grunnvannsuttak. Ved Kyte og Urdland er mulighetene for grunnvannsuttak fra fjellbrønner tilstede, mens mulighetene for en slik løsning synes begrenset ved Bordal.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.125)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved seks lokaliteter i Voss kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode46353
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal