Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatialSAUDA
dc.coverage.spatialSULDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T08:10:54Z
dc.date.available2020-07-15T08:10:54Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665555
dc.description.abstractGjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denne rapporten presenteres resultatene fra Suldal og Sauda kommune. Begge kommunene har store sand- og grusressurser, men i motsetning til nabokommunene i sør er det lite eksport. Suldal er imidlertid den største eksportkommunen av knuste steinmaterialer i fylket. I denne rapporten presenteres resultatene fra Suldal og Sauda kommune. Begge kommunene har store sand- og grusressurser, men i motsetning til nabokommunene i sør der det lite eksport. Suldal er imidlertid den største eksportkommunen av knuste steinmaterialer i fylket. I Suldal er det registrert 36 sand- og grusforekomster med til sammen 9 mill. m3 utnyttbart volum. Det er ingen store uttak i kommunen, men flere små dekker det lokale behovet for byggeråstoff. I Sauda er det bare 6 sand- og grusforekomster med et utnytbart volum anslått til 4 mill. m3. De årlige uttakene er begrenset til å dekke de lokale behovene. Det er ingen produksjon av pukk ffra fast fjell i kommunen. Selv om det finnes store ressurser som gjør kommunene selvforsynte med byggeråstoff i mange år er det viktig forekomster med god kvalitet ikke nedbygges, men reserves som områder for råstoffutvinning i kommunene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectSAND
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUS
dc.titleGrunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Suldal og Sauda kommune, Rogaland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode46002
dc.source.pagenumber84 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal