Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatialBOKN
dc.coverage.spatialSTAVANGER
dc.coverage.spatialKVITSØY
dc.date.accessioned2020-07-15T08:10:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:10:59Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665556
dc.description.abstractGjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denne rapporten presenteres resultatene fra Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Bokn kommune. Ingen av disse kommunene har store sand- og grusressurser, som er aktuelle for kommersielle uttak. I noen av kommunene er det registrert noen små massetak bruk for å dekke lokale, mindre kvalitetskrevende formål. Sand og grus med god kvalitet må derfor importeres fra andre kommuner. Det er tatt prøver av ulike bergarter g antydet mulige uttaksområder for produksjon av pukk i Rennesøy, Finnøy og Bokn kommune. Analyseresultatene viser middels gode og mindre gode egenskaper. Pukk fra de beste områdene, 501 Sørevågen i Finnøy kommune og 501 Sønnaland i Bokn kommune, kan brukes til bære- og forsterkningslag og til dekker på veger med årsdøgnstrafikk opp til 5000 kjøretøyer (ÅDT < 5 000). 502 Navernes i Finnøy og 501 Rennaren i Rennesøy kommune kan benyttes til dekker på veger med ÅDT < 1500. Etablering av pukkverki disse kommunene må vurderes opp mot fortsatt import av masser. Hvilke kvaliteter det er behov for og hvilke kostnader det kan leveres for vil være avgjørende faktorer i en slik vurdering.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleGrunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Bokn og Utsira.
dc.typeReport
dc.description.localcode46003
dc.source.pagenumber81 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal