Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial12192 Geiranger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:11:13Z
dc.date.available2020-07-15T08:11:13Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665559
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger langs 4 profiler i Sunnylvmoldskreddalen ved Hellesylt i Stranda kommune. Hensikten med målingene var å kartlegge grunnvannsspeil og løsmassenes mektighet og sammensetning. Målingene inngikk i prosjekt \"Økt bruk av grunnvann\" som har til hensikt å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde bl.a. ved Hellesylt vassverk. Resultatene av georadarmålingene ble benyttet for å optimalisere etterfølgende borehullsplasseringer. Opptakene viser at løsmassene består av et ca. 5 m tykt topplag av grove masser (sand, grus og stein) over mer ensgraderte, finstoffdominerte sedimenter (sand, finsand). Under disse er det detektert et morenelag over fjell. Dyp ned til morene er størst i søndre del av måleområdet (mellom dagens vanninntak og Brua). Lokalt er det her påvist dyp til morene på ca. 20 meter. Sonderboringene i området bekrefter i stor grad tolkningene av georadaropptakene (Midtgård Skrede m.fl. 1999). I nordre del av måleområdet ligger morena relativt grunt (<5-10 m), og her anså en det derfor lite hensiktsmessig å sonderbore.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGeoradarmålinger ved Hellesylt i Stranda kommune, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode46005
dc.source.pagenumber9 s.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal