Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Henning
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.coverage.spatial24344 Bugøynes
dc.coverage.spatial24343 Høybuktmoen
dc.coverage.spatial24342 Kirkenes
dc.coverage.spatial24341 Bøkfjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:11:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:11:23Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665562
dc.description.abstractPrøvetaking med FF \"Seisma\" ble gjennomført i perioden 25. - 29. Mai 1999 i Øst-Finnmark for å studere kontaminantfluks fra land til sjøen. Toktet inkluderte grunnseismikk og prøvetaking i Jarfjord, Bøkfjorden, Korsfjorden, Neidenfjorden, Kjøfjord, Bugøyfjord og i områder i Varangerfjord utfor Bugøyfjord og Bøkfjord. Det ble tatt sedimentprøver med bokscorer og (Niemistoe) fra 10 stasjoner ut av totalt 15 planlagte prøvetakingstasjoner etter vurdering av grunnseismikk i de ovennevnte fjorder. Det ble tatt ut underprøver til uorganisk kjemisk analyse, organisk geokjemi, datering, sedimentologi og referansekjerne. Prøvene ble tatt og oppbevart forskriftsmessig om bord. Sedimentkjernenes lagtykkelse varierte fra 6 cm - 18 cm, med en gjennomsnittlig lagtykkelse på 12,1 cm for de 10 prøvetakingstasjoner. Det var tre stasjoner, der det ikke lyktes å ta prøver. To prøvetakingstasjoner ble ikke prøvetatt p.g.a. manglende tid. Årsaken til begrenset lagtykkelse og mislykket prøvetaking skyldes sannsynligvis harde sediment i de fleste tilfeller. I enkelte tilfeller var årsaken urolig sjø.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectMARIN PRØVETAKING
dc.subjectGEOKJEMISK UNDERSØKELSE
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.titleForprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst-Finnmark og Barentshavet. Toktrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode46086
dc.source.pagenumber40


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal