Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorAlexander, Jan
dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:11:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:11:28Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665564
dc.description.abstractFrie emneord: Jordforurensning ; Benso(a)pyren ; Barnehage ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har undersøkt innholdet av arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrkarboner (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokkenområdet i Bergen. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering. Det øverste jordlaget i barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken er i varierende grad forurenset med bly og benso(a)pyren. Deler av området er sterkt forurenset. Forurensningskildene i \"gammel\" byjord kan være mange. Det virker imidlertid som slagg og andre avfallsprodukter fra Bergens gassverk er brukt som fyllmateriale i stor grad. Andre kilder kan være rivningsmasser etter ulike bybranner. Sand i sandkassene i de undersøkte lekearealene er moderat forurenset med arsen. Arsenforurensningen skyldes i hovedsak utlekking av arsen fra trykkimpregnert trevirke. Som et resultat av denne undersøkelsen anbefales følgende tiltak for bedring av situasjonen: * Fjerning av jord\/sand i 1 meters bredde og 20-30 cm dybde rundt trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord\/sand. * Minimum oljebeising av trevirket for redusere videre utlekking av arsen, men helst utskifting av trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord\/sand. * I tillegg bør det arbeides for å få bort CCA-impregnert materiale (CCA=kobber-krom-arsen) fra barns lekemiljø. * Fjerning av jord\/sand hvor arseninnholdet er høyere enn 20 mg\/kg, blyinnholdet er høyere enn 150 mg\/kg og hvor innholdet av benso(a)pyren er høyere enn 0.5 mg\/kg. * Massene erstattes med ren jord. * Til sammen mellom 600 og 1000 m3 forurenset masse foreslås fjernet i tillegg til massene rundt trykkimpregnert trevirke. Gammel byjord er \"brukt\" mange ganger og er tilført forurensninger av u
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectARSEN
dc.subjectBLY
dc.titleJordforurensning i Bergen - Undersøkelse av barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken: Helserisikovurdering.
dc.typeReport
dc.description.localcode46094
dc.source.pagenumber57


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal